Het plan om een Oudejaarsvereniging op te richten is tijdens een verjaardagsfeest op eerste kerstdag 1994 geboren. De vijf oprichters vonden dat er voor de viering van de jaarwisseling structureel een groot feest op poten gezet moest worden. De organisatie daarvan moest in handen komen van een oudejaarsvereniging, zoals dat in een aantal dorpen in de omgeving ook het geval was. Er moest dus snel een feest georganiseerd worden en uiteraard een ludieke stunt. Het eerste feest werd gehouden in De Tippe en was gericht op de jeugd van Vledder. Er werden tijdens dit eerste feest al 30 leden geworven voor de nieuw op te richten oudejaarsvereniging.

De stunt van het eerste oudejaarsfeest was het weghalen van de middenstip van de voetbal-vereniging in Elsloo. De Vesuvius (de oudejaarsvereniging uit Elsloo) had het jaar daarvoor de middenstip uit het oude Abe Lenstra stadion van SC Heerenveen gehaald. De middenstip van VV OZC werd vervolgens door ons opgehaald om aandacht te vestigen op de slechte conditie van de voetbalvelden in Vledder. Daarnaast wilde De Oliebol op deze manier contact leggen met de Vesuvius, wat ons voorbeeld was. Het eerste feest was zeer geslaagd en werd door 175 jeugdige bezoekers bezocht.


De officiële oprichting

Er is door de notaris een akte opgemaakt van de vereniging en ‘De Oliebol’ is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Tijdens de oprichting heeft de Oudejaarsvereniging zich een aantal doelen gesteld:

–   Proberen het dorpsgevoel te versterken
–   Tijdens de jaarwisseling proberen het vandalisme te verminderen
–   Het verenigingsleven een warm hart toedragen
–   Het bij elkaar brengen van jongeren die moeilijk te bereiken is voor
sociaal/cultureel werk
–   Het organiseren van activiteiten door de leden


De toekomst

De achterban van deze vereniging blijft groeien en staat achter ‘De Oliebol’. Ondanks het feit dat oudejaarsverenigingen soms in de rest van het land niet begrepen worden, hopen we onze activiteiten nog tot in lengten van dagen door te kunnen zetten. De stunt is slechts een onderdeel van de vereniging die voor wat sensatie moet zorgen. Minstens net zo belangrijk zijn de andere activiteiten die ‘De Oliebol’ rond Oud en Nieuw ontplooit, zoals het ziekenbezoek, de bingo, het vuurwerk, het feest en de cadeaus voor de verenigingen.

We hopen dan ook dat we JONG en OUD een leuk einde van het OUDE en een goed begin van het NIEUWE jaar kunnen bezorgen!!!